Vad säger forskningen

Det har gjort relativt få vetenskapliga studier på äppelcidervinägerns effekter. Följande är några av de studier som gjorts.

Viktminskning

År 2009 visade en studie att kraftigt överviktiga människor som intog ättiksyra under en 12-veckorsperiod märkte en markant minskning av kroppsfett. Några år tidigare gjordes även en studie på möss som visar att ättiksyran minskar tillväxten av kroppsfett och hos försöksdjuren.

År 2005 gjordes en studie som skulle undersöka äppelcidervinägerns mättande effekt. Studien gjordes på 12 personer och visade att om personerna åt en brödskiva med vinäger på så kände de sig mättare än om de bara åt brödskivan. Detta skall påvisa att vinägern ökar mättnadskänslan.

Cancer

Några studier har visat att vinäger kan döda cancerceller alternativt sakta ner dess tillväxt.

Diabetes

Äppelcidervinägerns effekter på diabetes har det gjorts en hel del studier på. Dessa har visat att vinägern reducerar glukosnivåerna.

Kolesterol och blodtryck

Studie på råttor visade att vinäger både kan sänka blodtryck samt hög kolesterol. En studie visade att de personer som hade vinägerdressing på sin sallad hade lägre risk för hjärtsjukdomar än de som ej hade det, det går dock ej att säkerställa att det var äppelcidervinägern som bidrog till detta.